Pro Wert

Pro Wert Nieruchomości Anna Banasiak

ul. Cukrowa 13A/9
52-316 Wrocław
telefon: +48 662 051 025
e-mail: a.banasiak@prowert.pl
header

Wycena Miekszkania

Przedmiot wyceny:

Wycena nieruchomości w przypadku mieszkania może dotyczyć nieruchomości lokalowych mieszkalnych (prawo własności do lokalu) lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (ograniczone prawo rzeczowe).
Mieszkania mogą pochodzić z rynku wtórnego (rynek mieszkań już użytkowanych) lub rynku pierwotnego (rynek mieszkań nowych w różnych stanach zaawansowania, gdzie kupujący staje się pierwszym właścicielem lokalu).
Wyceniając mieszkanie, bierze się pod uwagę jego charakterystyczne parametry oraz cechy rynkowe, które mają wpływ na wartość (np. lokalizacja i sąsiedztwo, stan techniczny budynku, stan i standard lokalu, powierzchnia użytkowa, położenie na piętrze oraz inne, mniej oczywiste cechy i czynniki).

Cel wyceny:

 • do kredytu bankowego (w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy)
 • cele podatkowe, darowizna, spadek
 • określenie wartości mieszkania w celu ustalenia ceny sprzedaży
 • zniesienie współwłasności
 • cele inwestycyjne
 • inne

Podstawowe dokumenty potrzebne do wyceny:

Wycena lokalu z rynku wtórnego (odrębna własność lokalu):
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 3 miesiące)
 • akt notarialny (umowa kupna – sprzedaży)
Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 3 miesiące)
 • aktualne zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej - gdy nie jest założona księga wieczysta dla lokalu
Wycena lokalu z rynku pierwotnego:
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 3 miesiące)
 • aktualny wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej
 • dokumentacja techniczna lokalu
 • pozwolenie na budowę budynku
 • pozwolenie na użytkowanie budynku
 • inne