Pro Wert

Pro Wert Nieruchomości Anna Banasiak

ul. Sadownicza 55
54-109 Wrocław
telefon: +48 662 051 025
e-mail: a.banasiak@prowert.pl
header

Wycena mieszkania - Wrocław

Profesjonalna wycena mieszkania – Wrocław

Wycena mieszkania we Wrocławiu może dotyczyć nieruchomości lokalowych mieszkalnych (prawo własności do lokalu) lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (ograniczone prawo rzeczowe). Tego typu nieruchomości mogą pochodzić z rynku wtórnego (rynek mieszkań już użytkowanych) lub rynku pierwotnego (rynek mieszkań nowych w różnych stanach zaawansowania, gdzie kupujący staje się pierwszym właścicielem lokalu).

Wyceniając nieruchomość, bierze się pod uwagę jego charakterystyczne parametry oraz cechy rynkowe, które mają wpływ na wartość (np. lokalizacja i sąsiedztwo, stan techniczny budynku, stan i standard lokalu, powierzchnia użytkowa, położenie na piętrze oraz inne, mniej oczywiste cechy i czynniki). Wycena mieszkania w rejonach Wrocławia może mieć następujące cele:

 • do kredytu bankowego (w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy)
 • cele podatkowe, darowizna, spadek
 • określenie wartości mieszkania w celu ustalenia ceny sprzedaży
 • zniesienie współwłasności
 • cele inwestycyjne
 • inne
Wycena mieszkania Wrocław

Wycena mieszkania Wrocław – podstawowe dokumenty potrzebne do wyceny

A. Wycena lokalu z rynku wtórnego (odrębna własność lokalu):
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 3 miesiące),
 • akt notarialny (umowa kupna – sprzedaży).
B. Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 3 miesiące),
 • aktualne zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej - gdy nie jest założona księga wieczysta dla lokalu.
C. Wycena lokalu z rynku pierwotnego:
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 3 miesiące),
 • aktualny wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • dokumentacja techniczna lokalu,
 • pozwolenie na budowę budynku,
 • pozwolenie na użytkowanie budynku,
 • inne.