Pro Wert

Pro Wert Nieruchomości Anna Banasiak

ul. Sadownicza 55
54-109 Wrocław
telefon: +48 662 051 025
e-mail: a.banasiak@prowert.pl
header

Wycena domu - Wrocław

Wycena domu w mieście Wrocław

Wycena nieruchomości w przypadku domu, to wycena działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej. Domy mogą pochodzić z rynku wtórnego (rynek domów już użytkowanych) lub rynku pierwotnego (rynek domów nowych w różnych stanach zaawansowania - stan deweloperski, w trakcie realizacji, planowana inwestycja). Podczas wyceny domu bierze się pod uwagę jego charakterystyczne parametry oraz cechy rynkowe, które mają wpływ na wartość (np. lokalizacja nieruchomości i jej sąsiedztwo, powierzchnia użytkowa budynku, powierzchnia działki, na której się znajduje budynek, stan techniczno-użytkowy budynku oraz inne, mniej oczywiste cechy i czynniki).

Cel wyceny domu:

 • do kredytu bankowego (w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy)
 • określenie wartości domu do ustalenia ceny sprzedaży
 • cele podatkowe, darowizna, spadek
 • zniesienie współwłasności
 • inne

Podstawowe dokumenty potrzebne do wyceny domu we Wrocławiu jak i innych miastach:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 3 miesiące)
 • aktualny wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej (nie starszy niż 3 miesiące)
 • zaświadczenie o przeznaczeniu terenu (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)
 • dokumentacja techniczna budynku (projekt architektoniczno-budowlany)
 • pozwolenie na budowę
 • zgłoszenie zakończenia budowy lub pozwolenie na użytkowane budynku