Pro Wert

Pro Wert Nieruchomości Anna Banasiak

ul. Sadownicza 55
54-109 Wrocław
telefon: +48 662 051 025
e-mail: a.banasiak@prowert.pl
header

Informacje o firmie

Uprawnienia:

  • rzeczoznawca majątkowy Anna Banasiak - uprawnienia nr 5051 w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury
  • podyplomowe studia Gospodarka Nieruchomościami: zarządzanie, utrzymanie, wycena
  • wycena nieruchomości – praktyka
  • członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

Wybrane szkolenia specjalistyczne:

  • szkolenie Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności zorganizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich
  • zdany egzamin kończący szkolenie Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, organizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w porozumieniu ze Związkiem Banków Polskich
  • wpis na listę rzeczoznawców majątkowych na stronie internetowej Związku Banków Polskich, uprawnionych do sporządzania wycen dla zabezpieczenia wierzytelności („do kredytu”) dla wszystkich banków