Pro Wert

Pro Wert Nieruchomości Anna Banasiak

ul. Cukrowa 13A/9
52-316 Wrocław
telefon: +48 662 051 025
e-mail: a.banasiak@prowert.pl
header

Ceny

Koszt wykonania wyceny nieruchomości lub innego opracowania zależy między innymi od następujących czynników, decydujących o jej pracochłonności:

  • rodzaju zamawianego opracowania
  • rodzaju nieruchomości oraz ilości i rodzaju jej części składowych objętych wyceną
  • terminu wykonania opracowania
  • nakładu pracy i kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego, związanych z pozyskaniem informacji niezbędnych do wyceny
Ze względu na powyższe czynniki, koszt wyceny nieruchomości jest ustalany indywidualnie przez rzeczoznawcę majątkowego podczas rozmowy z Klientem.

Jeśli chcieliby Państwo poznać koszt wybranej usługi, proszę o kontakt:

telefon: +48 662 051 025
e-mail: